Komornik podwyższy opłatę egzekucyjną o VAT ?2016-09-21  
Dziennik E-komornik: Jednym z problemów związanych z wysokością kosztów postępowania egzekucyjnego było ustalenie czy komornik określając ich wysokość na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997  o komornikach sądowych i egzekucji roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), jest uprawiony do powiększenia opłaty egzekucyjnej o kwotę podatku VAT?​ Podwyższanie tej opłaty od momentu wprowadzenia noweli w podatku od towarów i usług zgodnie z którą uslugi wykonywane przez komornika podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, stanowiło oś sporu pomiędzu komornikami a dłużnikami. 
Ostatecznie wątpliwości w tej sprawie rozstrzygnął Sad Najwyższy wskazując w orzeczeniu z dnia 07 lipca 2016 w sprawie III CZP 34/16, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.