Komornikowi sądowemu nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu2016-09-21  
Dziennik E-komornik ​Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale  z dnia  14 września w sprawie III CZP 37/16 komornikowi nie przesyługuje prawo do zażalenia na postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania.